Wat is Best Year Yet?

Best Year Yet is een trainingsprogramma van 1 jaar. Aan de hand van 10 eenvoudige vragen organiseert MindWorks een kick-off sessie met uzelf, uw team/afdeling of gehele bedrijf.
Tijdens deze 2-daagse sessie legt u de basis van Uw Beste Jaar Ooit. Onze ervaren trainers begeleiden u bij dit proces. Het resultaat van deze eerste sessie is uw Best Year Yet one-page-plan; alle belangrijke informatie op 1 pagina!
Door middel van korte maandelijkse sessies houden we vinger aan de pols en zorgen ervoor dat de benoemde doelen ook daadwerkelijk gehaald gaan worden…
Benieuwd hoe uw Beste Jaar Ooit er uit gaat zien? Bel ons voor een eerste oriënterend gesprek!

De team workshop is de eerste stap in een jaar durend proces van het creëren van nieuwe niveaus van functioneren. Wat we willen bereiken middels deze workshop is het vinden van de juiste koers en motivatie voor de teamleden om resultaten te behalen die alles wat ze eerder bereikt hebben overstijgen.

Het raamwerk van deze workshop is vergelijkbaar met de individuele workshop, maar is toch essentieel verschillend, omdat het onderwerp van het geheel het team is, en niet de individuele teamleden. Het onderwerp waar de workshop op is gericht is de gehele organisatie of dat onderdeel van de organisatie waar dit team verantwoordelijk voor is.

De belangrijkste focus ligt op het verbeteren van de prestaties van het team. Het spreekt voor zich dat het team effectiever zal worden in het proces, wanneer het zijn plan realiseert.

In de workshop wordt het team door tien vragen geleid. Dit resulteert in een jaarplan van één pagina. Tijdens het gehele proces kijkt het team terug op successen en teleurstellingen uit het verleden en vertaalt deze naar doelen voor de toekomst. Ze definiëren de top tien doelen voor het komende jaar en de actiestappen die nodig zijn om de doelstellingen te behalen.

Door te leren van het verleden creëert het team een andere manier van denken. Deze manier van denken is gericht is op het behalen van successen. We noemen dit de ‘Paradigma Shift’. Door de workshop voelen de leden van het team zich ‘eigenaar’ van het plan doordat zij dit zelf hebben helpen definiëren. Er wordt gewerkt met bekrachtigende paradigma’s waarmee het team de nieuwe realiteit creëert:

 •     Wij weten precies hoe succesvol te zijn
 •     Wij zijn meesters in het realiseren van resultaten
 •     Ons is het keer op keer toevertrouwd de zaak voor elkaar te krijgen
 •     Onze medewerkers worden geïnspireerd door ons leiderschap

Programmapunten

 •     Creëren van helderheid en focus om successen te behalen
 •     Teamworkshop, waarbij 10 vragen worden doorlopen
 •     Terugkijken en erkennen wat er vorig jaar is gebeurd
 •         Zinvolle lessen hieruit definiëren
 •         Een nieuwe mindset creëren die gericht is op succes
 •         De top 10 doelen voor komend jaar overeenkomen
 •         Het 1-pagina Best Year Yet plan maken
 •         Afspreken hoe het gaat gebeuren
 •     Follow-up sessies vormen de sleutel tot realisatie van het plan
 •         Delen van successen van afgelopen maand
 •         Evaluatie en kwantificering van elk doel
 •         Toetsen van voortgang en belemmeringen in beeld brengen
 •         Vaststellen doelen voor de komende maand

Om zicht te houden op de voortgang van de programma’s is de module Producing Results Online (PRO) beschikbaar. Deze online applicatie geeft middels een zogenaamd ‘Stoplicht principe’ een actueel overzicht van de stand van zaken. De informatie is toegankelijk voor deelnemers, leidinggevende en programmaleiders. Zij beschikken over een unieke inlogcode en wachtwoord. Er kunnen diverse autorisatielagen aangebracht worden waardoor de privacy van de deelnemers is gegarandeerd.

Resultaten

Met Best Year Yet tilt u het prestatieniveau van uw team naar een hoger plan. Denk daarbij niet alleen aan het resultaat zelf maar ook aan de weg er naar toe. U leert als team effectiever om te gaan met veranderingen en te handelen op basis van prioriteiten. U bent niet langer een speelbal van de omstandigheden, maar u houdt helder voor ogen wat u bereiken wilt. U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de resultaten die u met het team wilt behalen én de wijze waarop die worden behaald:

Resultaten in de organisatie

 •     Pragmatisch strategisch plan
 •     Verbetering prestaties
 •     Oplossen verborgen hindernissen
 •     Snel en simpel te implementeren
 •     Duidelijkheid over vitale issues
 •     Heldere richting en prioriteitstelling
 •     Komt werkelijk tot leven in alledaagse business

Resultaten in het team

 •     In lijn brengen doelstellingen en prioriteiten
 •     Heldere individuele verantwoordelijkheden
 •     Eliminatie van blokkades van succes
 •     Wederzijdse ondersteuning binnen team
 •     Monitoren van eigen- en teamprestatie
 •     Mobilisatie van alle kwaliteiten uit team

Resultaten in de persoonlijke prestaties

 •     Groei
 •     Meer mensen bereiken
 •     Kwaliteit van onze dienstverlening
 •     Doelen realiseren
 •     Toenemende productiviteit

Resultaten in de bedrijfscultuur

 •     Klant tevredenheid
 •     Vertrouwen
 •     Medewerkerstevredenheid
 •     Arbeidssatisfactie
 •     Winnende teams
 •     Management ontwikkeling

Waarom Best Year Yet?

Wij weten dat tijdsinvesteringen van een heel team kostbaar is. Daarom gaat Best Year Yet zuinig met uw tijd om. We nemen de tijd om een krachtige uitgangspositie te formuleren met elkaar (2 dagen). Daarna komt het team slechts 2 uur per maand bij elkaar. Als we dit afzetten tegen de vaak zeer goede resultaten kunnen we echt spreken van veel Value for Time!
Best Year Yet werkt met 10 hele simpele vragen. Juist die eenvoud zorgt ervoor dat het team werkelijk kan inzoomen op waar het WERKELIJK voor wil gaan. Ook de follow-up valt op door zijn duidelijke structuur. Hierdoor kan het team op eenvoudige wijze en met minimale tijdsinvestering gecoached worden naar hun zelf benoemde succes.
De trainers van MindWorks begeleiden al vele jaren organisaties, directieteams en managementteams. Luchtig waar het kan, confronterend waar het moet. Zij brengen juist DIE dingen aan het licht, die het team zelfstandig over het hoofd zou zien…
Leidend voor het Best Year Yet programma zijn de volgende 10 vragen:
1. Wat heb ik bereikt?
2. Wat waren mijn grootste teleurstellingen?
3. Wat heb ik geleerd?
4. Hoe beperk ik mijzelf en hoe kan ik daarmee stoppen?
5. Wat zijn mijn persoonlijke waarden?
6. Welke rollen vervul ik?
7. Welke rol is mijn belangrijkste aandachtspunt voor het komende jaar?
8. Wat zijn mijn doelen voor elke rol?
9. Wat zijn mijn top-10-doelstellingen voor komend jaar?
10. Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik mijn doelen bereik?

Data & tijden

Best Year Yet is een in-company trainingsprogramma.
Totale tijdsinvestering is:
1x    2 dagen voor de Kick-off sessie
11x  2-4 uur voor de follow-up
1x    2 uur afsluitsessie
Vragen en Aanmelden

Heeft u interesse in onze producten?

Heeft u nog vragen over deze training of coaching? Of wilt u zich direct aanmelden? Klik op de button voor ons reactieformulier!
Vragen en Aanmelden