Wat is persoonlijke effectiviteit?

Persoonlijke effectiviteit is het vermogen om gericht te kunnen sturen op gewenste effecten van ons eigen gedrag. Het is het vermogen om niet alleen datgene te doen wat je vindt dat je moet doen maar vooral ook om datgene te bereiken wat je wil bereiken.

Ieder mens functioneert in meer of mindere mate in patronen.
Deze patronen kunnen functioneel zijn: Ze brengen je waar je wilt zijn…
Maar ook niet-functioneel: Doelen worden niet bereikt.

In coaching op persoonlijke effectiviteit komen de volgende zaken dan ook zeker aan de orde:

– Wat is het doel van de cliënt? Wat wil hij/zij bereiken?
– Welke huidige patronen helpen hem/haar hierbij?
– Welke niet-functionele patronen zitten in de weg om het doel te bereiken?
– Hoe kunnen we deze niet-functionele patronen ombuigen?
– Aanreiken van handvatten voor prettiger en effectiever functioneren.

Benieuwd wat coaching voor u kan betekenen?
Uw eerste coachingsgesprek is altijd vrij van kosten, dus probeer het eens uit!

Vragen rondom coaching

Iedereen bekijkt zijn eigen functioneren vanuit zijn of haar persoonlijke bril. Iedereen heeft blinde vlekken in observatie van zichzelf. Van objectiviteit is dan ook vaak geen sprake meer. Dit kan zowel in positieve zijn zijn (client ziet de noodzaak tot verbetering niet) maar ook in negatieve zin: (client spreekt niet zijn gehele potentieel aan).
Een coach kijkt met een frisse blik en vanuit zijn expertise naar de coachee en kan soms slechts met enkele gesprekken vastgeroeste patronen losweken… EN… nieuwe handvatten aanreiken voor een prettiger gedrag waarmee hij/zij de gestelde doelen gaat halen.  
Ja en Nee. Per gesprek is het mogelijk een behoorlijk bedrag. Maar wees reeel en kijk eens hoeveel tijd er verspilt wordt door niet-functionele patronen. Als u kijkt naar wat het u oplevert, wordt het bedrag ineens nietig. En wees eerlijk: Sommige dingen in het leven zijn onbetaalbaar om weer op rit te krijgen… toch…?
Het is belangrijk om u thuis te voelen bij uw coach, vertrouwen te hebben in wat hij doet. Daarom brengen wij voor het eerste gesprek niets in rekening. Zo kunt u zonder kosten ervaren hoe het is om door ons te worden gecoacht! 

Data & Prijzen

Coachingsafspraken worden per mail gemaakt (info@mindworks.nu) of via ons contactformulier.

Coaching kan zowel op ons kantoor in Oegstgeest plaatsvinden als op locatie (bij u op het bedrijf of een samen te bepalen prettige omgeving).

Vragen en Aanmelden

Geïnteresseerd?

Heeft u nog vragen over deze training of coaching? Of wilt u zich direct aanmelden?
Klik op de button voor ons reactieformulier!
Vragen en Aanmelden