Jazeker..!

Mindworks.Nu / Louis Moolenaar is als trainer en coach lid van het NTI NLP Trainersgilde.
Hiermee onderschrijven wij de ethische code.
Het gilde waakt over de kwaliteit van hun leden.
Tevens kunnen eventuele geschillen worden voorgelegd aan de Gilderaad.
Met het lidmaatschap geven wij aan gehoor te geven aan de uitspraak van de Gilderaad.

Tevens is MindWorks.Nu aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor NLP.