Wat is ResourceHumanS?

Een nieuw HR concept
ResourceHumanS is een andere manier van kijken naar Human Reources (P&O, PZ, HRM).
Waar de traditionele manier van personeelsbegeleiding nog (veel) uitgaat van ‘Wat heeft het bedrijf nodig? En hoe krijgen we de medewerkers zo ver?’ is de kijkrichting van ResourceHumanS omgedraaid: ‘Welke mensen hebben we in huis? En hoe kunnen we deze op een motiverende en effectieve manier motiveren?’
Door aan te sluiten bij persoonlijke drijfveren en talenten worden mensen van binnenuit gemotiveerd.
Vaste structuur om in te werken
ResourceHumanS werkt binnen een vaste en duidelijke structuur. Het is deels gebaseerd op een vertaling van de uiterst succesvolle KATA Coaching methodiek (oorspronkelijk afkomstig van Toyota). Binnen deze structuur zijn alle persoonlijke elementen met de medewerkers samen bepaald en ingevuld. Deze manier van werken zorgt voor herkenbaarheid en een prettige voorspelbaarheid, welke nodig is om in stappen steeds verder te verbeteren in de functie waarin de medewerker bezig is, of waar hij/zij naar toe wil groeien.
Alternatief voor de beoordelingsgesprekken
Voor veel mensen werken beoordelingsgesprekken niet echt positief en motiverend. Deze gesprekken vinden niet echt vaak (1x, hooguit 2x, per jaar) plaats en niet zelden zien medewerkers op tegen het gesprek. Of mensen willen leren en verbeteren is afhankelijk van hun stemming. Dus het voorgaande is niet echt een geslaagde combinatie.
HOE DAN WEL?
Door kortcyclisch te werken ontstaan er gezamenlijk GEDRAGEN doelen.
De medewerker bepaalt voor een groot deel wat er in het plan komt te staan en hoe de voortgang beoordeeld wordt.
Dit is vaak even wennen. Allerlei beperkende overtuigingen schieten in de HR professional voorbij:
– Geef ik niet te veel uit handen?
– Gaat de medewerker geen loopje met me nemen?
– Gaan we dan wel de juiste richting op?
De praktijk is:
– dat mensen graag WILLEN groeien en beter WILLEN worden in hun vak
– dat mensen gaar bij WILLEN dragen aan het succes van hun bedrijf
– dat vooruitgang (zowel voor de medewerker als voor het bedrijf) vele malen makkelijker geboekt wordt door het vanuit de medewerker te laten komen
Vragen en Aanmelden

Geïnteresseerd?

Heeft u nog vragen over deze training of coaching? Of wilt u zich direct aanmelden? Klik op de button voor ons reactieformulier!
Vragen en Aanmelden
[/one_third]