Wat is Resource Humans?

Resource Humans is een methodiek om op een andere manier naar Human Resources te kijken.
Dwars op de traditionele manier van werken van HR, P&O en HRM (waarbij vaak jaarlijks beoordelingsgesprekken een basis vormen) staat deze vorm van begeleiding van medewerkers-begeleiding, waarvan de basis ligt in het van binnenuit gemotiveerd en door middel van kortcyclisch contact in kleine stappen samen naar een doel toe werken.

De structuur die ResourceHumanS biedt vanuit de KATA coaching en de bijgeleverde online begeleidings-tool vormen een ideaal uitgangspunt om op een prettige en motiverende manier te kunnen groeien op de werkplek.

Ook bij langdurig ziekteverzuim en uitstromers rijkt deze methode juist dát aan dat nodig is om naar ieders tevredenheid tot een oplssing te komen.

ResourceHumans is een door MindWorks ontwikkeld concept.

Een nieuw HR concept

ResourceHumanS is een andere manier van kijken naar Human Reources (P&O, PZ, HRM).
Waar de traditionele manier van personeelsbegeleiding nog (veel) uitgaat van ‘Wat heeft het bedrijf nodig? En hoe krijgen we de medewerkers zo ver?’ is de kijkrichting van ResourceHumanS omgedraaid: ‘Welke mensen hebben we in huis? En hoe kunnen we deze op een motiverende en effectieve manier motiveren?’
Door aan te sluiten bij persoonlijke drijfveren en talenten worden mensen van binnenuit gemotiveerd.
Vaste structuur om in te werken
ResourceHumanS werkt binnen een vaste en duidelijke structuur. Het is deels gebaseerd op een vertaling van de uiterst succesvolle KATA Coaching methodiek (oorspronkelijk afkomstig van Toyota). Binnen deze structuur zijn alle persoonlijke elementen met de medewerkers samen bepaald en ingevuld. Deze manier van werken zorgt voor herkenbaarheid en een prettige voorspelbaarheid, welke nodig is om in stappen steeds verder te verbeteren in de functie waarin de medewerker bezig is, of waar hij/zij naar toe wil groeien.
Alternatief voor de beoordelingsgesprekken
Voor veel mensen werken beoordelingsgesprekken niet echt positief en motiverend. Deze gesprekken vinden niet echt vaak (1x, hooguit 2x, per jaar) plaats en niet zelden zien medewerkers op tegen het gesprek. Of mensen willen leren en verbeteren is afhankelijk van hun stemming. Dus het voorgaande is niet echt een geslaagde combinatie.
HOE DAN WEL?
Door kortcyclisch te werken ontstaan er gezamenlijk GEDRAGEN doelen.
De medewerker bepaalt voor een groot deel wat er in het plan komt te staan en hoe de voortgang beoordeeld wordt.
Dit is vaak even wennen. Allerlei beperkende overtuigingen schieten in de HR professional voorbij:
– Geef ik niet te veel uit handen?
– Gaat de medewerker geen loopje met me nemen?
– Gaan we dan wel de juiste richting op?
De praktijk is:
– dat mensen graag WILLEN groeien en beter WILLEN worden in hun vak
– dat mensen gaar bij WILLEN dragen aan het succes van hun bedrijf
– dat vooruitgang (zowel voor de medewerker als voor het bedrijf) vele malen makkelijker geboekt wordt door het vanuit de medewerker te laten komen

Er zijn meerdere mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan.

 • Natuurlijk kunt u contact opnemen met Louis Moolenaar om de mogelijkheden te bespreken
  Bel hiervoor met 06-55 344 844
 • Schrijf in voor de nieuwsbrief, wordt lid van de besloten Facebook groep of blijf geinspireerd door de video’s op het speciale YouTube kanaal.
  Meer informatie hierover op de site van ResourceHumanS.
 • Leer de methodiek toepassen!
  Dit kan online, blended of geheel offline.
  Meer informatie hierover op de site van ResourceHumanS

Waarom Resource Humans?

ResourceHumanS werkt met de motivatie van de medewerker zelf.
Dit betekent dat hij/zij vanbinnenuit gedreven de verandering en ontwikkeling aangaat.
Enig idee hoe makkelijk dit gaat en hoeveel verloren energie dit scheelt?
Door het kortcyclisch contact is het mogelijk om in kleine stappen te werken aan het vooraf gestelde doel.
Kleine stappen betekent: behapbaar en dus is de kans op uitvoering vele malen groter.
Kleine stappen helpt ook om te focussen: eerst het afgesprokene afronden, dan weer verder kijken.
Door de Online Coach Tool wordt resultaat direct zichtbaar.
De kortcyclische meetpunten geven de voortgang weer in een handige grafiek.
Ook dit werkt duidelijk en motiverend voor de betrokken medewerker!
Vragen en Aanmelden

Bent u geïnteresseerd?

Heeft u nog vragen over deze training of coaching? Of wilt u zich direct aanmelden?
Klik op de button voor ons reactieformulier!
Vragen en Aanmelden